سبک ارتباطی شما چگونه است؟

سبک ارتباطی شما چگونه است؟
سبک ارتباطی شما چگونه است؟ سبک ارتباطی شما چگونه است؟ ما با هر شخصی با روش خاصی ارتباط برقرار میکنیم و با این شیوه ارتباطمان با دیگران را تفسیر می کنیم . من نسرین رحیمی ه...
بیشتر بخوانید

عشق یک احساس نیست یک انتخاب است

عشق یک احساس نیست یک انتخاب است
عشق یک احساس نیست یک انتخاب است در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم که عشق یک احساس نیست یک انتخاب است . اگر زندگی های مشترکی را در اطرافتان می بینید که با وجود...
بیشتر بخوانید

چرا زنان می خواهند کنترل زندگی را بر عهده بگیرند؟

چرا زنان می خواهند کنترل زندگی را بر عهده بگیرند؟ در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم که چرا زنان می خواهند کنترل زندگی را بر عهده بگیرند؟ چرا زن ها احساس می کنن...
بیشتر بخوانید

چرا عشق مهمترین موضوع زندگی خانم هاست؟

چرا عشق مهمترین موضوع زندگی خانم هاست؟ در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم که چرا عشق مهمترین موضوع زندگی خانم هاست؟ آیا تا کنون متوجه تفاوت های زن و مرد در عشق...
بیشتر بخوانید

تفاوت های زن و مرد در عشق ورزیدن

تفاوت های زن و مرد در عشق ورزیدن در این مقاله قصد داریم به تفاوت های زن و مرد در عشق ورزیدن بپردازیم. تجربه ی عشقی مردان و زنان با یکدیگر متفاوت است و ما با آگاهی از این...
بیشتر بخوانید

با شوهر لجبازم چه کنم؟

با شوهر لجبازم چه کنم؟
با شوهر لجبازم چه کنم؟ با شوهر لجبازم چه کنم؟ !! من نسرین رحیمی هستم در این مقاله قصد دارم به موضوع لجبازی مردان بپردازم. ما بارها از همسرمان خواسته ایم که اتاق خواب را م...
بیشتر بخوانید

فلسفه مهریه چیست؟انواع مهریه ومیزان مهریه؟

فلسفه مهریه چیست؟انواع مهریه ومیزان مهریه؟
فلسفه مهریه چیست؟انواع مهریه ومیزان مهریه؟ در این مقاله قصد دارم در مورد فلسفه مهریه چیست؟انواع مهریه ومیزان مهریه؟ چیست… مطالبی را با شما به اشتراک بگزارم. مهریه ق...
بیشتر بخوانید