مهارت های مدیریت زمان در زندگی مشترک

مهارت های مدیریت زمان در زندگی مشترک در این مقاله قصد داریم به مهارت های مدیریت زمان در زندگی مشترک بپردازیم.تمام زوج ها می توانند با کسب مهارت های مدیریت زمان لحظات با ک...
بیشتر بخوانید

NVC ان وی سی ابزاری قدرتمند برای بیان مشکلات

NVC ان وی سی ابزاری قدرتمند برای بیان مشکلات برای درک بهتر این مقاله، توصیه میشود که مقاله چگونه اشتباهات همسرم را به او بگویم ؟ را بخوانید. این مقاله را میتوانید با کلیک...
بیشتر بخوانید

قانون جذب برای ازدواج – عشق

قانون جذب برای ازدواج – عشق من سبحان رئوفی در این مقاله قصد دارم که درباره قانون جذب برای ازدواج – عشق صحبت کنم. فکر این مقاله از آنجایی اومد که من در حال مطا...
بیشتر بخوانید

انتخاب درست و تاثیر آن در زندگی

انتخاب درست و تاثیر آن در زندگی
انتخاب درست و تاثیر آن در زندگی در این مقاله قصد داریم به موضوع انتخاب درست و تاثیر آن در زندگی بپردازیم.زندگی ما محصول انتخاب های ماست بنابراین باید این انتخاب ها را آگا...
بیشتر بخوانید

عشق در زندگی مشترک

عشق در زندگی مشترک
عشق در زندگی مشترک در این مقاله قصد داریم به عشق در زندگی مشترک بپردازیم. بسیاری از روانشناسان بر این باورند که نیاز به دوست داشته شدن توسط دیگران اولین نیاز انسانی بشر ا...
بیشتر بخوانید

با افسردگی بعد از شکست عشقی چه کنیم؟

با افسردگی بعد از شکست عشقی چه کنیم؟
با افسردگی بعد از شکست عشقی چه کنیم؟ در این مقاله می خواهیم به این موضوع بپردازیم که با افسردگی بعد از شکست عشقی چه کنیم؟ اینکه اکنون در حال خواندن این مقاله هستید یعنی ت...
بیشتر بخوانید

نقش پول در زندگی مشترک

نقش پول در زندگی مشترک
نقش پول در زندگی مشترک در این مقاله می خواهیم به نقش پول در زندگی مشترک بپردازیم.چرا پول به مشکلی در ازدواج تبدیل شده است؟ میزان اهمیت پول در زندگی مشترک چقدر است؟ برای ر...
بیشتر بخوانید

چگونه اشتباهات همسرم را به او بگویم ؟

در این مقاله میخواهیم موضوع ” چگونه اشتباهات همسرم را به او بگویم ؟ ” را بررسی کنیم. سوال های متعددی را از طرف مخاطبانم در اینستاگرام و  دریافت کردم که: چطور...
بیشتر بخوانید