عشق مشروط – خودش را ببین

عشق مشروط – خودش را ببین
بعضی ها هستن هر کاری کنن، باز هم دوستشون داریم گاهی ما آدم ها را دوست داریم به خاطر رفتاری که با ما دارند. مانند: فروشنده مواد غذایی محله که با خوشرفتاری میکند و ما هم او...
بیشتر بخوانید

چطور عذرخواهی کنیم؟

چطور عذرخواهی کنیم؟
تا توانی دلی به دست آور/ دل شکستن هنر نمیباشد… چطور عذرخواهی کنیم؟ در مورد عذرخواهی بیشترین چیزی که نمیدانیم گاهی، این است که چطور عذرخواهی کنیم؟ چند تکنیک است که د...
بیشتر بخوانید

تمسخر و اسم گذاشتن روی دیگران

تمسخر و اسم گذاشتن روی دیگران
تمسخر و اسم گذاشتن یک‌وقتی همسرم از من خواست که برای شام بیرون برویم و قرار شد که این بیرون رفتن با آشنایی دوستش مهسا و شوهرش امید همراه باشد، ما رفتیم و بعدازاینکه دوستا...
بیشتر بخوانید

حسن جویی

حسن جویی
حسن جویی : شاه راه خوشبختی اولین فایده‌ی حسن جویی برای خودمان است، این هدیه ایست که ما به دیگران می‌دهیم و در اصل خودمان هستیم که سود می‌بریم از این هدیه دادن.
بیشتر بخوانید