تا ظرفیت مانده  ثبت نام کنید

"*" indicates required fields

شهریه در جشنواره: ۳ م و ۳۰۰ هزارتومان

دوره‌هایی که با شرکت
در این جشنواره دریافت می‌کنید

دوره ۲۱ روزه فن بیان و سخنوری

دوره ۲۱ روزه فن بیان و سخنوری

تهران الهه  ۰۲۱۲۶۶۰۲۰۳۳