دوره فن بیان سخنوری سخنرانی مهندسی بیان
36%
تخفیف

دوره مهندسیِ بیان | آنلاین

دوره مهندسی بیان دوره ایی که برای یادگیری فن بیان ،‌سخنرانی و مهارت های سخنوری

1,800,000 تومان