دوره مهندسیِ بیان

دوره یازدهم | آنلاین | بهمن‌ماه ۱۴۰۱

دوره مهندسیِ بیان

دانلود فایل های آموزشی مخصوص شرکت کنندگان

فایل صوتی جلسه اول | بخش اول | ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه اول | بخش دوم | ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش اول | ۷ اسفند ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش دوم | ۷ اسفند ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم | بخش اول | ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم | بخش دوم | ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش اول | ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش دوم | ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه پنجم | ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

اسلایدهای تمام جلسات مهندسی بیان فایل های ضمیمه

آموزش زبان بدن | تدتاک امی کادی ویدئو

آموزش نصب نرم افزار TO DO ویدئو

طراحی و پیکربندی محتوای سخنرانی ویدئو